Echigo Tsumari Art Triennial - pracę można oglądać od 8 sierpnia w Japonii

logo A+Dlinia

Echigo Tsumari Art Triennial - Visitors

Stasys Eidrigevicius, światowej sławy grafik, zaprosił do współpracy arch. Krzysztofa Kołodziejskiego (A+D) i arch. Marka Witaszewskiego (A+D) aby zrealizować instalację w największej japońskiej imprezie artystycznej (odpowiednik Biennale w Wenecji): Echigo Tsumari Art Triennial. Impreza ta przyciąga uwagę twórców, znawców, mecenasów i kuratorów sztuki współczesnej tej części świata, promując najciekawszych twórców z różnych kierunków świata. Nasza praca pt. "Goście", jako jedna z kilku prac spoza Japonii, została zrealizowana i pozostanie w krajobrazie Japonii na kilkadziesiąt lat... Instalacja ma formę masztów żaglowca, które stoją w krajobrazie typowych dla Japonii pól ryżowych. Każdy z żagli jest reprodukcją obrazów Stasysa Eidrigeviciusa, przedstawiających twarze. Pracę można oglądać od 8 sierpnia w Japonii.


zobacz Echigo Tsumari Art Triennial